Category: Glazen ramen

WARMTEREFLECTEREND LOW-E GLAS

Als mensen door de ramen van je huis naar je zwaaien, zwaai je waarschijnlijk terug. Dan gebruik je een handige eigenschap van glas die we allemaal als vanzelfsprekend beschouwen: het laat het licht er vrijwel ongehinderd doorheen. Als u een kat heeft, krult deze waarschijnlijk in het zonlicht op uw raamkozijnen. Dan profiteert het van een andere eigenschap van glas: het laat er ook warmte doorheen. Nu is glas briljant spul en meestal zijn we blij om licht en warmte in beide richtingen door te laten stromen zonder erbij na te denken. Zou het op warme zomerdagen niet koel zijn (bedoelde woordspeling) als uw ramen automatisch de warmte van de zon weerkaatsen? Evenzo, zou het in de donkere diepten van de winter niet geweldig zijn als de ramen van uw huis hielpen om te voorkomen dat al die dure warmte ontsnapte? Als u warmtereflecterend glas in uw ramen heeft, is dat precies wat er zal gebeuren.

Warmtereflecterende vensters werken door ultraviolet (korte golflengte), zichtbaar en infrarood (lange golflengte) licht op verschillende manieren te behandelen. In grote lijnen reflecteren ze ultraviolet en infrarood licht, maar laten ze zichtbaar licht er recht doorheen.

www.wingman-montage.nl